Isı Pay Ölçer Uygulaması İle İlgili Güncel Sorular ve Cevapları

Isı Payölçer Uygulaması ile ilgili güncel sorular ve cevapları
 
-Bu Uygulama ile Daha Az Isınıp Daha Fazla Para Ödüyoruz…
 
Böyle bir durumun olması söz konusu olamaz. Isı paylaşım sistemi, her bir radyatör için, bir termostatik vana ile bir adet ısı pay ölçerden yani ısı sayacından oluşmaktadır. Bunların az ısınıp çok ödemeyle ilgisi yoktur. Yönetim, sakinlerimiz ısı kayıplarını önleyecek tedbirleri(mantolama, pencere ve balkon kapıları vb) henüz yeterince alamadıkları ve uygulama ile ilgili tasarruf yöntemlerini henüz tam anlamı ile uygulayamadıkları için, aşırı ödemelerin ortaya çıkmaması için, ısı sistemi önceki yıllarda olduğu gibi yakılmaktadır. Ancak bazı bölgelerimizdeki ısı kaybınınçok olması nedeniyle, kayıp ısı bedelini de ödemek zorunda kalmaktadır.
 
-Bize Tasarruf Edeceğimiz Söylendi, Oysa biz Şimdi Daha Fazla Ödeme Yapıyoruz…
 
Tasarruf edeceğiniz değil, tasarruf edebileceğiniz söylenmiştir. Bizim sitemizde esas olan başka yazılarımızda da belirtildiği gibi, esas amaç ısı sisteminin doğru ve adil çalışması idi ve zorunlu olmasa da yasa imkan verdiğinde hayata geçirilmesi gerektiğidir ve bu sağlanmıştır. Ancak, yine diğer yazılarımızda belirttiğimiz önlemlerin alınması halinde tasarruf edilmesi mümkün olup, çok sayıda sakinimiz önceki yıllara göre tasarruf etmekte ya da aynı miktar ödeme ile daha iyi ısınmaktadır. Yoksa sistem kendiliğinden tasarruf etmenizi sağlamaz. Size tasarruf için gerekli alt yapıyı sağlar.
 
-Bazı Vanaları Kapalı Tuttuğum Halde Sayaç Tüketim Yazıyor…
 
Takılan termostatik vanaların, normal vanalardan yada piyasada satılan termostatik vanalardan önemli bir farkı vardır. Bu fark, ilgili yönetmelik gereği, termostatik vananın ortam sıcaklığının(vananın hemen önünün sıcaklığı esas aldığı ve vanaların pencerelerin önünde olduğu unutulmamalıdır) 15 dereceden az olması halinde ısı geçişine izin verecek şekilde imal edilmiş olmasıdır. Bu itibarla, vanaları kapattığınızda bile eğer ortam sıcaklığı 15 dereceden az ise ısı geçişi devam eder. Bunu önlemenin yolu, ısı kaybını önleyecek tedbirleri almaktır. Bu husus ben evde olmadığım halde çok ödeme yapıyorum diyen sakinlerimiz için de geçerlidir.
 
-Bazı Vanaları Kapattığım Halde Tasarruf Yapamıyorum…
 
Bazı odaların vb vanalarını kapatarak az sayıda vananız açık olduğunda, eğer vanayı kapattığınız mekanların (oda, salon veya banyo vb) kapısı açık ise, vananın açık olduğu mekanlardaki ısı buralara akacağından, vanaları açık olan radyatörlerden sürekli ısı geçeceğinden, ısı pay ölçerinizde sürekli yazmaya devam eder.
 
-Kapıcı Dairelerimizde Oturanlar Yakıt Parası Ödüyor mu, Aidatları Ne Kadar Etkiliyor…
 
Kapıcı dairelerinde oturan, kapıcılar dahil tüm personelimiz ve kiracılar da yakıt parasını ısı pay ölçerlerin okuduğu miktarda ödüyorlar. Ancak boş kapıcı daireleri (ve sığınaklar ile depolar) için vanalar kapalı olsa bile ısı kaybı nedeniyle, bir tüketim söz konusu olduğundan, bulundukları adadaki sakinlerin ödemelerine olumsuz etki yapmaktadır. Yönetim bu olumsuzluğu en aza indirmek için üzerine düşeni yaparak bu dairelerin pencerelerini yenilemekte olup, yenilenmeyen daire sayısı çok azalmıştır. Sığınak ve depo pencerelerinin de blok yöneticileri tarafından yenilenmesinde yarar vardır.
 
-Bazı Binaların Merdiven Boşluğunda Bulunan Radyatörler Nasıl Etki Ediyor…
 
Bazı adalarımızda merdiven boşluğunda bulunan radyatörlerin ısı tüketimi olduğu açıktır. Ancak bunların tükettiği ısı miktarı tamamen bu binalar sakinleri tarafından ödenmektedir. Ancak, merdiven boşluklarında sıcaklık düşük olduğu için sürekli ısı geçişi olduğundan, bu binalarda oturan sakinlerimizin, söz konusu radyatörleri kapalı pozisyonda tutmaları kendi yararlarınadır.
 
-Bazı Sakinlerinin Isı Pay Ölçerlere Müdahale Ettiklerini Duyuyoruz…
 
Isı pay ölçerlere sakinler tarafından müdahale edilmesi yasaktır. Böyle bir müdahalenin tespit edilmesi halinde (ki okuma esnasında hata verir), ödeme kıyas yolu ile yapıldığı gibi, tıpkı elektrik sayacına veya su sayacına müdahale yapıldığında olduğu gibi tazminat ve ceza davalarına konu olacaktır. 
Bu itibarla sakinlerimizi ısı pay ölçerlere müdahale etmemesi konusunda uyarıyoruz. Herhangi bir nedenle bilmeden bir müdahale olmuş ise yönetimin bilgilendirilmesi halinde dava söz konusu olmayacaktır.
 
Bilindiği gibi Isı Pay Ölçer uygulaması nedeniyle önceki sayılarda detaylı açıklamalar yapılmıştı. Ancak sitemize sonradan gelen ve ısı pay ölçer uygulaması ile ilk defa karşılaşan sakinlerimiz için yeniden bu açıklamaları yayınlamak gereği doğmuştur.
 
(Eryaman Bülteni Sayı 148'den alınmıştır. Mart/2016)