Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Muzaffer SÖNMEZ

Muzaffer SÖNMEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1948 Şiran-Gümüşhane doğumlu. İlk ve Orta tahsilini Gümüşhane’de tamamladı. 1965
yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1 yıl okuduktan sonra 1966 yılında
girdiği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun
oldu. Aynı yıl işe başladığı Maden Tetkik ve Arama Genel Direktörlüğünde muhtelif idari
kademelerde görev yaptı. Bu arada girdiği Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü 1989
yılında bitirdi.1995 yılı sonunda MTA Genel Müdürlüğünde Laboratuvarlar Koordinatörü
iken emekli oldu.
Sönmez evli ve 2 çocuk babasıdır. 1990 yılından buyana Eryaman’da oturmaktadır.

BAŞKAN VEKİLİ

Yücel GERGER

1958 Göle-Ardahan doğumlu. İlk ve Orta tahsilini Göle Lisesinde tamamladı. 1978 yılında
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışma yaşamına başladı. 1980 yılında Gazi Eğitim
Enstitüsü FKB bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra
çalıştığı kuruma geri döndü. 1983 yılında A.Ü.Eğitim Fak.Eğitim Yönetimi ve Planlaması
A.B.D. Lisans tamamlama programını, 1986 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans
programını bitirdi.“Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Planlaması” konusunda Master Tezi
bulunmaktadır. Çalıştığı kurumda değişik kademelerde idari görevlerde bulundu. 2007
yılında emekli oldu.1993 yılından buyana Eryaman’da oturan Gerger evli ve 2 çocuk
babasıdır.

SAYMAN ÜYE

Cumali GÜLBAŞ

Malatya doğumlu. Malatya’da Ticaret Lisesini, Adana’da İktisadi Ticari İlimler Akademisini
bitirdikten sonra Türkiye Şeker Fabrikalarında göreve başladı. 27 yıllık Devlet
Memurluğunun 25 yılını Şeker Şirketinin çeşitli fabrikalarında, 2 yılını da MKE kurumunda
Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı olarak çalıştı. Son olarak Amasya Şeker
Fabrikasından Muhasebe Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak emekli oldu.
Gülbaş evli ve 2 çocuk babası. 1995 yılından buyana Eryaman’da oturmaktadır.

ÜYE

Feyzullah KESKİN

1958 Aydıncık-Yozgat doğumlu. İlk ve Orta Öğretimini Yozgat’da, Lise ve Yüksek Okul öğrenimini
Ankara’da tamamladı. 30 yıllık memuriyet hayatının 13 yılını Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğünde, 12 yılını Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda, Bütçe Müdürlüğünde “Bütçe
Müdürü”, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında “Daire Başkanı” ve Başbakanlık Kadın ve Sosyal
Hizmetler Müsteşarlığında “Müsteşarlık Müşaviri” olarak, son 5 yıllık çalışma dönemini de TBMM’de
danışmanlık görevlerinde bulunarak tamamladı. Ayrıca; muhtelif komisyonlarda, derneklerde,
hizmetiçi eğitim programlarında aktif görevlerde bulundu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (Kamu Yöneticileri için Bilgisayar Destekli “Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları” ile Milli Eğitim
Bakanlığı “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Projesi Eğitici Belgesine”de sahip) olan Keskin evli
ve 2 çocuk babası. 1993 yıldan buyana Eryaman’da oturmaktadır.

ÜYE

Akın SÖNMEZ

1961 Yenimahalle-Ankara doğumlu. İlk ve Orta Öğretimini Ankara’da tamamladı. Lise
yılları Antalya’da geçti. Çalışma hayatına KÖY-KOOP Antalya Pazarlama Bölümünde
başladı. 1980 sonrası mesleği olan turizmciliğe döndü. Çeşitli otellerde Ön Büro,
Muhasebe, Otel Sorumlu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Sonraki yıllarda Turizm İş Kolunda TÜRKİŞ Konfederasyonuna bağlı TOLEYİS Sendikasında 2 dönem Genel Eğitim
ve Teşkilat Sekreterliği görevlerinde bulunduktan sonra emekli oldu.
Sönmez evli ve 1 çocuk babası. 1997 yılından buyana Eryaman’da oturmaktadır.