Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Eryaman Toplu Yapı Yönetimi

Adres: Kutlutaş İş Merkezi Yanı No:13 Eryaman/ Ankara

Telefon: 0312 280 08 10
Faks: 0312 280 08 14
Email: eryamanyonetimi@hotmail.com

Değerli Komşularımız,

 

Yönetim faaliyetlerini yürütürken kat maliklerinin memnuniyetinin ön planda olması için iş ortamının ve çalışanların korunması ve geliştirilmesi gerekir.

Bunu yaparken de kat maliklerinin ihtiyaç, beklenti ve taleplerinin dikkate alınmak zorunda olduğumuz unutulmamalıdır. Kat maliklerinin beklenti, ihtiyaç ve önerilerini yönetime iletebileceği iyi işleyen kanalların olması da gerektir. Bu da çalışanlar ile mümkün olur.

Kat maliklerine verilen hizmetin kalitesindeki artış ile yönetime olan güven duygusunun artması arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu gibi, çalışanın da yönetime olan güven duygusu ise desteği beraberinde getirecektir.

Yönetim faaliyetleri de diğer hizmetlerde olduğu gibi insan temeline dayanan bir nitelik taşımaktadır. İnsan faktörünün ön planda olduğu hizmet alanında verimliliğin artması, daha düzenli işleyişin sağlanması kaliteli bir hizmet verilebilmesi için öncelikle nitelikli bir insan kaynağına sahip olmak gerekir.

Yönetimin kat maliklerinin ısınmasında kullanılan ısı merkezi, eşanjörler, ısı hatları, sulama hatları gibi makine ve teçhizatlar en yeni teknoloji ile donanmış olsa bile, bu teknoloji ertesi gün eskimeye başlayacaktır. Bunu işler halde tutmak ancak yetişmiş insan gücü ile mümkündür.

Yıllardır sitemizde büyük bir sorun yaşanmadan kaliteli hizmet verilmekte ise, bu yönetimlerin ve çalışanların özverisinden kaynaklanmaktadır.

Kendini yenileyebilen ve geliştirebilen tek varlık insandır. Onun için insana yatırım yapmak her insanın görevi olduğu gibi yönetimimizin de en önemli önceliğidir.

Kalın sağlıcakla,

Muzaffer SÖNMEZ

BAŞKAN